Algemene voorwaarden Qarma Nederland BV (versie 1 augustus 2017)

 1. Je wordt klant van Qarma Nederland BV.
 2. Wij geven je persoonlijke gegevens niet door aan de goede doelen. Je zult daarom ook naar aanleiding van je donaties geen dure glossy’s, brieven, telefoontjes of anderszins van goede doelen krijgen.
 3. Qarma Nederland BV is een vrijgestelde betaaldienstverlener die niet onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank. We staan wel ingeschreven in het openbaar register van de Nederlandsche Bank. Klik op deze link om het register te raadplegen.
 4. Qarma Nederland BV heeft de uitvoering van de incasso van de maandbedragen en de doorbetaling van de geïncasseerde donaties uitbesteed aan Stichting derdengelden Qarma Nederland. De Stichting treedt op als een door Qarma Nederland BV aangewezen bewaarder van door de donateurs ontvangen gelden en beheerder van de Derdengeldenrekening en verricht (door)betalingen in opdracht van Qarma Nederland BV. De donateur heeft geen overeenkomst met de Stichting.
 5. Via onze mobiele app geef je aan hoeveel geld je elke kalendermaand wilt doneren aan goede doelen. Dit is minimaal EUR 5 en maximaal EUR 100 per maand.
 6. In de app kies je elke kalendermaand een of meerdere goede doelen waaraan je dit bedrag wilt doneren.
 7. Heb je aan het einde van de kalendermaand niet je (gehele) maandbedrag toegewezen aan één of meer goede doelen, dan kiezen wij een goed doel voor je waar dit (restant) maandbedrag aan gedoneerd wordt. Dit is een random goed doel uit je favorietenlijst als je die niet hebt, random een goed doel waar je al eens aan gedoneerd hebt, als je die niet hebt, dan kiezen we random een goed doel uit je persoonlijke lijst.
 8. Wij gaan dit bedrag elke maand van jouw rekening incasseren en betalen dit door aan de goede doelen.
 9. Je geeft hiermee eenmalig Qarma Nederland BV de doorlopende opdracht tot doorbetaling van de donaties aan de goede doelen.
 10. Wij brengen de goede doelen 5% (exclusief BTW) wervingskosten over de ontvangen donaties in rekening om onze kosten te betalen.
 11. Wil je een maand niet doneren, geen probleem. Dat kan je aangeven in de app. We zullen geen geld incasseren bij je.
 12. Ben je het niet eens met een incasso? Neem contact op met je bank en laat de incasso storneren.
 13. Als het drie keer achter elkaar niet lukt om het maandbedrag te incasseren, dan gaan we er van uit dat je even niet wilt doneren. We de-activeren je account. Je account kan je via de app weer activeren.
 14. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de besteding van de donaties door de goede doelen. Ben je het niet eens met hoe een goed doel zijn geld besteed, of vertrouw je een goed doel niet? Doneer dan niet aan dat goede doel, maar kies een ander goed doel.
 15. De informatie in de Qarma app wordt door ons met de groots mogelijke zorg geplaatst. Desondanks kunnen onvolledigheden en onjuistheden niet altijd voorkomen worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de aangeboden informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 16. Het kan zijn dat de app het niet meer doet. Bijvoorbeeld door een storing bij je provider of omdat je telefoon het niet meer doet. Daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk (aansprakelijk). Wij zijn wel verantwoordelijk als wij een storing met opzet hebben veroorzaakt. Of als er sprake is van een ernstige fout van ons.
 17. Wij kunnen deze overeenkomst en voorwaarden veranderen. Wij laten dat minimaal 1 maand van tevoren weten als wij dat doen, behalve als de verandering meteen moet ingaan volgens de wet. Dan geldt de wijziging direct. Ben je het niet eens met de wijziging? Dan kun je je account opzeggen via de app via persoonlijke instellingen, opzeggen account.
 18. Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Dit doen wij volgens de wet bescherming persoonsgegevens. Je geeft ons toestemming om je persoonlijke gegevens te verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld je naam, adres, IBAN. Lees meer in ons privacystatement.
 19. Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen we je benaderen voor marketingdoeleinden. Ook kunnen wij je gegevens gebruiken voor het uitvoeren van statistische analyses.
 20. De overeenkomst en voorwaarden zijn in het Nederlands. Voor de overeenkomst geldt het Nederlands recht. Eventuele geschillen worden behandeld bij de bevoegde rechter in Amsterdam.
 21. Heb je een klacht of opmerking? Laat het ons weten door het sturen van een e-mail naar klachten@qarma.nl
 22. Je mag deze overeenkomst altijd opzeggen. Je hoeft ons niet te laten weten waarom.