Cookie en Privacy Statement Qarma Nederland BV (versie 20170801)

Graag maken we je duidelijk welke persoonsgegevens wij gebruiken, waarom wij dit doen en hoe wij deze gegevens beschermen. Op deze manier ben je volledig op de hoogte.

Wij vinden het beschermen van jouw persoonsgegevens erg belangrijk en wij zullen jouw gegevens alleen gebruiken om onze services aan je te kunnen verlenen, je een betere gebruikerservaring te geven en om onze services te kunnen verbeteren. Wij houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken Qarma Nederland BV verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortejaar
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klachten@qarma.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben Qarma Nederland BV verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Qarma Nederland BV analyseert jouw gedrag op de website en in de mobiele app om daarmee onze dienstverlening te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren Qarma Nederland BV zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar. Daarna zullen ze worden verwijderd.

Delen met anderen Qarma Nederland BV deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Qarma Nederland BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Qarma Nederland BV jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

In kaart brengen websitebezoek Qarma Nederland BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Analyse gegevens Qarma gebruikt Google Analytics en Mixpanel voor statistische analyses over de manier waarop jij de website en mobiele app (hierna Qarma platform) van Qarma gebruikt. Google Analytics en Mixpanel verzamelen informatie over hoe je navigeert, hoeveel tijd je doorbrengt op ons platform, hoeveel tijd je op een bepaalde pagina doorbrengt, vanuit welke website je op de Qarma website bent gekomen, datum en tijd dat je Qarma gebruikt, type browser en besturingssysteem van je mobiele telefoon dat wordt gebruikt en het IP adres van je mobiele telefoon, tablet en websites die je bezoekt na gebruik van het Qarma platform. Deze informatie wordt verzameld en geanalyseerd voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van het Qarma platform en het verbeteren van Qarma’s marketing activiteiten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@qarma.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Qarma Nederland BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging Qarma Nederland BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klachten@qarma.nl.

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer M00005104.